Каталог изложбе старе књиге

Поводом обележавања 170година постојања и рада, Народна библиотека "Јован Поповић" поставила је изложбу фонда старе књиге. Као посебан фонд оформио се 2012.године и чине га 33 књиге. Каталог садржи фотографије и библиографски опис књига. Најстарија књига је ЈестествовијеПавла Кинђелца.