СТАТУТ

СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" КИКИНДА