НАУЧНО ОДЕЉЕЊЕ

  Научно одељење је незаобилазно у научно-истраживачком, студијском и публицистичком раду, јер пружа специјализоване услуге широком профилу читалачке публике. Одељење располаже књижним фондом из свих научних области. Приступ фонду није слободан и користи се искључиво у читаоници Одељења (14 читалачких места). Корисницима су, поред лисног каталога (ауторски, предметни, централни), преко електронског каталога брзо и лако