ЗАПОСЛЕНИ

Бране Маријановић, директор Верица Јованов Ракић, библиотекар Дуња Бркин Трифуновић, библиотекар Милана Бајкин, библиотекар Кристина Ембер, библиотекар Десанка Рељин, библиотекар Радмила Миркоњ, библиотекар Слободан Томић, библиотекар Ленке Витигајер, књижничар Невенка Поповић, књижничар Гордана Стокић, шеф рачуноводства  Снежана Ковачевић, благајник-ликвидатор Светлана Малбаша, библиотекар, Б. Топола Зорица Јовић, књижничар, Бан. В. Село Оливера Милин​, виши књижничар, Башаид Даринка Маљугић, књижничар, Мокрин Весна Мајсторовић, књижничар, Наково Владимир Добријевић, књижничар, Нови Козарци Ана Балаж, књижничар, Сајан