ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

Својим изворним пореклом и садржајем завичајни фонд Народне библиотеке „Јован Поповић“ представља, попут других завичајних фондова, део националног фонда, његову природну заштиту и потенцијал за његову допуну. Истовремено, завичајни фонд је локални информациони центар у области културе, основа за вишеслојна истраживања историјске прошлости и садашњости завичаја, отворен према свим корисницима, од школског узраста до истраживача.У