МЕСНА БИБЛИОТЕКА У САЈАНУ

Велика улица 98 Сајан 23324 e-пошта Месна библиотека у Сајану се Народној библиотеци „Јован Поповић“ припојила 1959. године. Библиотека у Сајану је имала 890 књига, а фонд сада износи 6902 књиге. На српском језику има 144 књигe, на мађарском 4988, од тога дечјих на српском језику 21, а дечјих на мађарском језику 1749. Приступ фонду