МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАШАИДУ

Војвођанска 95 Башаид 23316 e-пошта Месна библиотека у Башаиду се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. У фонду је имала 2.627 књига. Током година, број књига је порастао на преко 7.756  и све су на српском језику. Од тога 3365 дечјих књига. Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему. Виши књижничар