ИЗВЕШТАЈИ

Завршни рачун 2020. Образац1 Образац2 Образац3 Образац4 Образац5  Извештај о раду 2018. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  "ЈОВАН ПОПОВИЋ" КИКИНДА ЗА 2018 ГОДИНУ 2017. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  "ЈОВАН ПОПОВИЋ" КИКИНДА ЗА 2017 ГОДИНУ