Вртић у Банатској Тополи носи назив као познато књижевно дело Бранка Ћопића – „Јежева кућица“. Данас смо заједно обележили 70 година од првог објављивања ове басне у стиху. Давне 1949. године настала је магија Јежурке Јежић и дружине која и данас траје. Ми смо читали, цртали и правили од сувог лишћа јежеву кућицу.

Због занимљиве и динамичне приче, „Јежева кућица“ спада у дела која остају упамћена током целога живота, а Ћопићеви се стихови често цитирају и лако препознају.

Бранко Ћопић (1915 – 1984) својим се специфичним хумором издвајао од других дечјих писаца својега доба, а живом је маштом малишанима настојао приказати животне вредности на разумљив начин.