Завршни рачун 2020.

Образац1

Образац2

Образац3

Образац4

Образац5

 Извештај о раду

2018.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА ЗА 2018 ГОДИНУ

2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА ЗА 2017 ГОДИНУ